• slidebg2
  Krings Verbau oplate
  Najam i prodaja oplate
 • slidebg2
  ES Linear Verbau sistemi
  Najmoćnija kanalna oplata
 • slidebg2
  Emunds & Staudinger
  za profesionalce
 • slidebg2
  Krings oplata
  original oplata od 1949 god...

KRINGS VERBAU program


Krings Verbau box kanalna oplata KVL

Ova mala čelična oplata je specifično rađena za unutar gradske poslove podgrađivanja. KRINGS KVL je idealan za postavljanje i modernizaciju vodovodnih i plinskih cijevi i instalacija kao i telefonskih i strujnih kablova te izgradnju servisnih linija.

SAZNAJTE VIŠE

Krings Verbau box kanalna oplata KS60

Unutar svoje skupine, jaki KRINGS KS 60 box je dizajniran za velika opterećenja, malu težinu kao i visoki standard sigurnosti. Ove osobine čine ovu laganu oplatu idealnu za otvoren teren kao i za unutar-gradske rovne aplikacije.

SAZNAJTE VIŠE

Krings Verbau box oplata KS60 kutni box

Sa umetnutim kutnim stupovima rovno podgrađivanje se može odraditi sa KRINGS KS60 kutnim box-om jednostavno i brzo, sa kojima djelomična neophodna proširenja mogu biti osigurana za npr. instalacijske šahtove kod završenih jedinica na siguran i ekonomičan način.

SAZNAJTE VIŠE

Krings Verbau box kanalna oplata KS100

KRINGS KS 100 box je svestrana podgrada / oplata za širok raspon iskopnih radova. Ovo je svjetski najupotrebljivanija box oplata. Njezina jednostavna upotreba u brojnim varijacijama po pitanju širine rova, dubine posla, duljine pristupačne na licu mjesta kao i konvencionalne prolaznošću za vodove (do 1.56m) čine sve postavke mogućima unutar maksimalnih zadanih veličina. Njezina ekonomska najučinkovitija iskoristivost je pri poslovima do 6m dubine.

SAZNAJTE VIŠE

Krings Verbau box oplata KS100 kutni box

Sa umetnutim kutnim stupovima rovno podgrađivanje se može odraditi sa KRINGS KS100 kutnim box-om jednostavno i brzo, sa kojima djelomična neophodna proširenja mogu biti osigurana za npr. instalacijske šahtove kod završenih jedinica na siguran i ekonomičan način.

SAZNAJTE VIŠE

KRINGS element za talpe KKP

KRINGS KKP sistem elemenata za talpe je korišten kao jamska vodilica za talpe ili lagane kanalske profile prilikom instalacije. Nakon što se oplatna kutija postavi u iskopani rov, rovokopač postavlja ploče u vodilice za talpe i započinje iskopavanje. Izmjenjive vodilice omogućavaju korištenje talpi raznih visina i širina. Ovo je vrlo učinkovita i štedna metoda i praktičan i neophodan dodatak pri korištenju veliko-plošnih čeličnih oplata u urbanim sredinama gdje je potrebno postavljati brojne prelaze.

SAZNAJTE VIŠE

Krings univerzalni element za talpe DKU

KRINGS DKU okvir za talpe je univerzalna i ekonompična metoda podgrađivanja sa malo deformacija. Posebno je prikladna za gradske projekte sa opskrbnim linijama koje unakrsno prelaze rovove, kao i dokazana efikasnost kod radova sa veliko-površinskim čeličnim oplatama. DKU element služi kao gornja vodilica za umetanje talpi u tlo. Talpe se potiskuju kašikom rovokopača uz minimalnu vibraciju dok se iskopavanje nastavlja. DKU element se unaprijed slaže i postavlja na istom principu kao i ostali box oplatni sistemi.

SAZNAJTE VIŠE

Krings element za talpe BLU

BLU element za talpe - manja varijanta za urbane projekte. Kao i DKU veliki element za talpe, manja varijanta je također univerzalna i ekonomična metoda podgrađivanja sa smanjenim deformacijama. Posebno je prikladna za gradske projekte sa opskrbnim linijama koje prelaze rovove. Idealno za postavljanje plinskih i vodovodnih cijevi kao i druge poveznice do dubina od cca. 2.5 m kao i propusnosti otvora za cijevi do 1,88 m.

SAZNAJTE VIŠE

KRINGS box za vuču

Uz KRINGS građevinske oplatne kutije, koje su prikladne za sve poznate radnje postavljanja i prilagođavanja, nudimo i takozvane "Dragbox"-ove. Ova građevinska metoda se uvelike koristi u SAD-u zbog upotrebe velike i moćne mehanizacije.

SAZNAJTE VIŠE

Krings Aluminijum kanalna oplata ALU box

Aluminijska lagana oplata je idealan oplatni sistem za rovove do 3m dubine u urbanim sredinama. Koristi se za sve konvencionalne radove podgrađivanja te za postavljanje cjevovoda, plinovoda i kablova, kako za cijevi, tako i za šahtove, te za servisne vodove, popravke i inspekcije. Također se koristi za startne i konačne građevinske jame prilikom postavljanja vodova bez kopanja, kao i za podgrađivanje krajeva kanala kod postavljanja cjevovoda u kanalima.

SAZNAJTE VIŠE

Krings Flex drvena oplata

KRINGS Flex drvena oplata - ekološke brze drvene oplate
KRINGS Flex drvene oplate su ekološka alternativa aluminijskim laganim oplatama, idealne za postavljanje plinskih i vodovodnih cijevi kao i ostalih servisnih poveznica do dubine od 1,5m, te sa otvore do 0,6m. 

SAZNAJTE VIŠE

KRINGS presa za utiskivanje talpi DPV

Mašina za podgrađivanje DPV je razvijena za potrebe izgradnje i popravke podzemnih cjevovoda u uskim ulicama, sa poprečnim instalacijama, združenim objektima kao i unutrašnjosti gradova gdje se infrastrukturne i prometne smetnje moraju držati na minimumu. KRINGS presa za utiskivanje talpi DPV je mašina koja se preporuča kao bezvibracijska metoda podgrađivanja.

SAZNAJTE VIŠE

KRINGS jednostruka klizna kanalna oplata EGPV

Paralelno podgrađivanje je logična dorada poznatog KRINGS jednostrukog kliznog oplatnog sistema koji garantira optimalnu učinkovitost i pouzdanost, čak u najzahtjevnijim uvjetima. Pucanje i klizanje tla je znatno umanjeno nego kod upotrebe kompaktne box kanalne oplate.

SAZNAJTE VIŠE

KRINGS dvostruka klizna kanalna oplata DGPV

Paralelno podgrađivanje je logična dorada poznatog KRINGS dvostrukog DGPV kliznog oplatnog sistema koji garantira optimalnu učinkovitost i pouzdanost, čak u najzahtjevnijim uvjetima. Pucanje i klizanje tla je znatno umanjeno nego kod upotrebe kompaktne box kanalne oplate. Dubina podgrađivanja iznosi do 7m dubine i 10m širine.

SAZNAJTE VIŠE

KRINGS gradska klizna kanalna oplata PV

Vodovi iznutra, promet izvana.
Pri radovima u unutrašnjosti gradova, potrebno je obratiti pozornost na brojne dodatne vodove koji prelaze radne kanale. Istovremeno je potrebno umanjiti vibracije zbog blizine kuća, vodova i tračnica koje su često sastavni dio podgrade.

SAZNAJTE VIŠE

KRINGS klizna kutna podgrada EG/DG

KRINGS kutni klizni sistem je dokazana metoda koja štedi na troškovima radne snage pri svim tipovima podgrađivanja i iskopavanja. Prikladno za dubine do 8.00m KRINGS klizna kutna podgrada EG/DG u suradnji sa standardnim rovnim oplatama su idealne za radove poput instalacionih tankova, popravke, startne i završne građevinske jame za probijanje vodova, podupiranje, mikro-tuneliranje, potporne zidove i šahtove.

SAZNAJTE VIŠE

KRINGS klizna box oplata EGFP

KRINGS klizna FP verzija podgrade je logičan daljnji razvojni box oplate u klizni sistem, klizni sistem vodilica, koje tvore zatvoren sustav. Podgrađivanje pomoću kliznih vodilica je namijenjeno za mekana tla, te se koristi isključivo u "spusti i odreži" metodi.

SAZNAJTE VIŠE

KRINGS klizna dvostruka box oplata DG FP

KRINGS klizna box DGFP verzija podgrade je logičan daljnji razvojni box oplate u klizni sistem, klizni sistem vodilica, koje tvore zatvoren sustav. Podgrađivanje pomoću kliznih vodilica je namijenjeno za mekana tla, te se koristi isključivo u "spusti i odreži" metodi.

SAZNAJTE VIŠE