• slidebg2
    Vaš pouzdan partner
    za provjetravanje

Ventilacija za rudarstvo i tunelogradnju DLK

Tlačne (gladke) ventilacijske cijevi DLK

Tlačne ventilacione cijevi upotrebljavamo za separatno provjetravanje jamskih prostorija kao i tunela u tunelogradnji. Tlačne cijevi se proizvode sa u promjerima od fi 200 do fi 2400 mm, a dužine mogu biti od 10 - 50 m. Cijevi su izrađene od antistatičkog i negorivog materijala certificirane sukladno ATEX direktivi 94/9/WE te posjeduju ATEX M1, M2 i BAS certifikate. Cijevi nose oznaku CE što znači da posjeduju i certifikat o sukladnosti kao i sigurnosni certifikat EU.

SAZNAJTE VIŠE

Usisne (rebraste) ventilacijske cijevi DLK

Usisne ventilacione cijevi upotrebljavamo za separatno provjetravanje jamskih prostorija kao i tunela u tunelogradnji. Rebraste cijevi se proizvode sa u promjerima od fi 100 do fi 1400 mm, dok su standardne dužine od 5 - 10 m. Cijevi su izrađene od antistatičkog i negorivog materijala, certificirane sukladno ATEX direktivi 94/9/WE i posjeduju ATEX M1, M2 i BAS certifikate. Cijevi nose oznaku CE što znači da posjeduju i certifikad o sukladnosti kao i sigurnosni certifikat EU.

SAZNAJTE VIŠE

Vertikalne fleksibilne tlačne ventilacijske cijevi

Vertikalne ventilacijske cijevi upotrebljavamo za separatno tlačno provjetravanje u jamskm prostorijama sa vertikalnim položajem kao npr. okna, šahtovi, sljepa okna i dr. Vent. cijevi se proizvode u standardnim promjerima od fi 200 do fi 1200 mm, a dužine mogu biti od 10 - 50 m. Cijevi su izrađene od antistatičkog i negorivog materijala certificirane sukladno ATEX direktivi 94/9/WE te posjeduju ATEX M1, M2 i BAS certifikate. Cijevi nose oznaku CE. Ovjesni pribor spada u obim isporuke.

SAZNAJTE VIŠE

Separatni ventilatori ATEX

U izradi

SAZNAJTE VIŠE

Ventilacijske cijevi za tunelogradnju DLK

DLK proizvodi ventilacijske cijevi za provjetravanje tunela kao i prilikom izrade tunela za provjetravanje radilišta.  Fleksibilne ili glatke ventilacijske (ventilacione) cijevi za tunelogradnju namijenjene su za izgradnju ventilacijskih sustava u građevinarstvu i tunelogradnji. Izrađene su od tehničkih tkanina koje se odlikuju  visokom mehaničkom čvrstoćom kao i malom težinom, lako se prenose i zahtijevaju manje spojeva. Zbog niske hrapavosti površine smanjuje se i njihov aerodinamički otpor.

SAZNAJTE VIŠE