• slidebg2
    THIELE
    Heavy duty chains

Lanci i oprema THIELE


THIELE okrugli čelični lanci

THIELE spada u vodeće Svjetske proizvođaće okruglih lanaca. Proizvodna paleta obuhvaća lance sa prečnikom žice od 4 – 60 mm.Kaljeni lanci (termički poboljšani) se proizvode sa odabranim vrstama čelika s obzirom na zahtjevnost upotrebe.Kod veće opasnosti od korozije THIELE preporučuje upotrebu lanaca koji su vruće pocinčani ili izrađeni od nehrđajućih čelika.

SAZNAJTE VIŠE

THIELE pločasto člankasti lanci

Visoka temperatura, abrazivan transportni materijal i dugački transportni putevi, zahtjevaju posebne zahtjeve za lanacima, rolnama, pločama i ćelijama. Upotreba modernih materijala u spoju sa preciznom termičkom obradom pojedinačnih elemenata garantiraju dugačak životni vijek THIELE lanaca za transportere opremljene sa člankastim lancima.

SAZNAJTE VIŠE

THIELE kovani člankasti lanci

THIELE raspolaže sa širokom paletom modela viličasto – člankastih lanaca. S obzirom da se kovanje lanca odvija u vlastitoj kući odnosno kovačnici, moguća je upotreba materijala prema individualnoj upotrebi.Zahvaljujući pažljivoj termičkoj obradi zagarantiran je optimalan životni vijek kao i pouzdanost ugrađenih komponenti prilikom upotrebe u visokim temperaturama kao i abrazivnom materijalu.

SAZNAJTE VIŠE

THIELE kovani lanci za elevatore

THIELE proizvodi paletu proizvoda (HLB lanci) za visoko produktivne kofičaste elevatore koji su specijalno razvijeni za upotrebu u cementnoj industriji. Lanci se mogu upotrebljavati u sistemu kao centralni lanac ili kao dvostruki noseći lanac.U cementnoj industriji se korisite različiti kofičasti elevatori za vertikalni transport sipkih materijala.

SAZNAJTE VIŠE

THIELE lančanici i zvijezde

Visoka dubina proizvodnje, različite tehnike varenja, masivno oblikovanje i mašinska obrada na modernim više aksijalnim CNC mašinama, kao i komplicirana termička obrada, omogućuje i zaokružuje proizvodnju svih tipova lančanika, segmenata lančanika, zvijezdi i drugih pogonskih dijelova transporera.

SAZNAJTE VIŠE

THIELE kofice za elevatore

U cementnoj i dr. industriji se korisite različiti kofičasti elevatori za vertikalni transport sipkih materijala. Transport vrlo abrazivnih materijala u kombinaciji sa visokim dinamičkim opterećenjima, zahtjeva transportni sistem koji je specijalno dizajniran za prilagođeno rješenje. Firma THIELE proizvodi i kofice za transport sipkih materijala za sve poznate OEM proizvođaće elevatora.

SAZNAJTE VIŠE

THIELE ostali lanačni pribor i spojnice

Visoka dubina proizvodnje, različite tehnike varenja, masivno oblikovanje (kovanje) i moderna strojna obrada na modernim više aksijalnim CNC mašinama, kao i komplicirana termička obrada (induktivno kaljenje i dr.) omogućuje i zaokružuje proizvodnju različitog pribora potrebnog za sastavljanje i kompletiranje transportnog sistema.

SAZNAJTE VIŠE

THIELE lanci za pločaste transportere i dozatore

Za punjenje drobiličnih postrojenja u kamenolomima kao i u cementarama, THIELE nudi lance i kompletne pločaste transportere izrađene u teškoj izvedbi. THIELE lanci su kompatibilni sa postojećim postrojenjem i tako dimenzionirani da omoguće nesmetan rad za kompletan životni vijek pločastog transportera.

SAZNAJTE VIŠE

THIELE lanci za Reclaimere i opremu za skladištenje

U cementarama kao i u termoelektranama, željezarama i dr. nalazimo različite transportere za različite sipke materijale, uskladištene u različitim varijantama skladišta. Transport sirovine, aditiva i gorivih materijala spojenih sa različitim svojstvima materijala, zahtjevaju individualna rješenja. Dugogodišnje iskustvo firme THIELE u projektiranju lančanih sistema za mašine u halama za skladištenje garantira pouzdanu izvedbu lanca sa optimalnim servisnim intervalom.

SAZNAJTE VIŠE